Haluatko alkaa lihakilien kasvattajaksi?

Haemme aktiivisesti uusia kiinnostuneita tiloja lihakilien kasvattajaksi.

Miksi alkaa vuohenlihan tuottajaksi?

Vuohenliha on hyvää, vähärasvaista ja rautapitoista punaista lihaa, joka soveltuu monenlaiseen ruoanlaittoon. Vuohien ruokinta perustuu korsirehuihin ja kasvatusaika on melko lyhyt. Vuohenliha on Suomessa melko tuntematon, mutta maailmalla paljon käytetty raaka-aine. Viime aikoina myös kuuluisat kokit ovat alkaneet huomioida vuohenlihaa ruoanlaitossa sen hyvien ominaisuuksien ja maun takia.

Lihakilejä kasvatetaan noin 6-8kk, jonka jälkeen ne teurastetaan. Tästä ajasta maitojuotto kestää 8 viikkoa, hyvä elopaipaino juotolta vieroitusta varten on noin 12kg. Maitojuoton aikana kilit juovat noin 1,5-2l maitoa päivässä. Vasikoiden juomarehut käyvät hyvin kilien ruokinnassa ja erityisen hyviä tuloksia on saatu maitojauhepohjaisilla korvikkeilla. Lisäksi maitojuottokauden aikana kileille voidaan antaa vapaasti täysrehua ja heinää tai säilörehua, joita niiden tulee osata syödä ennen vieroitusta. Seosrehu on myös hyvä vaihtoehto.

Korsirehu on erittäin tärkeä osa hyvinvoivan kilin elämää ja siksi säilörehun tulisi olla erittäin hyvälaatuista. Rehun D-arvo saisi olla mielellään 68 tai yli. Kuidun saannista on kuitenkin muistettava huolehtia, jos rehun sulavuus on korkea.

Loppukasvatuksen aikana kileille voidaan syöttää väkirehuina kotoisia viljoja ja palkokasveja. Vuohet ovat herkkiä korkeille valkuaispitoisuuksille ruokinnassa, siksi herne soveltuu hyvin vuohien valkuaisrehuksi. Myös naudoille suunnatut täysrehut käyvät hyvin vuohille. Väkirehujen antomäärät on hyvä pitää maltillisena ripulien ja virtsakivien välttämiseksi.

Samoin kuin väkirehujen tapauksessa, vuohille soveltuvat hyvin naudoille suunnatut kivennäiset.

Lihakili on teuraskypsä noin 30-35kg elopainossa ja teurastusprosentti on noin 40%. Lihakileille on mahdollista saada EU:n lihakilin laatupalkkiota.

Lisätietoja:

ProAgria Etelä-Pohjanmaan Vuohitalous elinkeinoksi-hankkeen nettisivuilta, jonne on koottu todella laaja paketti vuohien pidosta.

Suomen vuohiyhdistys

Varaa kasvatettavat lihakilit hyvissä ajoin!